Hlinecké stovky
pořádá
ČHJ Hlinsko v Čechách
Miroslav Obolecký
e-mail:smena.hlinsko@pak.izscr.cz
Závod byl pro rok 2013 zrušen !!!
Propozice 2013