Bezděkovská 60
pořádá
SDH Bezděkov nad Metují
Propozice 2017