Lukavický pohár
4. závod
Lukavice
Propozice 2019
Přihlášení do závodu mladších žáků do 11 let včetně.
Přihlášení do závodu starších žáků 12 až 15 let včetně.