FLÍDR TOWER
závod kvalifikace mužů na MČR 2019 ve výstupu na věž.
závod kvalifikace žen a dorostu na MČR 2019 ve výstupu na věž.
pořádá
Firma Flídr s.r.o. a SDH Široký Důl
areál firmy Flídr Široký Důl
Závod bude pořádán v propojeném režimu se závodem
Večerní stovka v Kamenci
10. 8. 2019
Jednotlivé kategorie obou závodů budou na sebe navazovat.
Propozice závodu 2019.
Pravidla kvalifikace na MČR 2019.
Výsledky rok 2019:  
Kategorie muži.
Kategorie ženy.
Kategorie dorostenci mladší.
Kategorie dorostenky mladší.
Kategorie dorostenci střední.
Kategorie dorostenky střední.
Kategorie dorostenci starší.
Kategorie dorostenky starší.
Přihlášení do závodu výstup na věž - mladší dorost.
Věk 13 až 14 let včetně.
Přihlášení do závodu ve výstupu na věž - střední dorost.
Věk 15 až 16 let včetně.
Přihlášení do závodu ve výstupu na věž - starší dorost.
Věk 17 až 18 let.
Přihlášení do závodu mužů a žen ve výstupu na věž
Minimální věk 18 let nejpozději v den závodu.